Startside

AW Coaching – er designet for dig, som ønsker redskaber til at øge din personlige trivsel og balance.

I AW Coaching vil du blive præsenteret for konkrete værktøjer til hvordan du kan sætte dig selv i stand til at lede dig selv hen mod større trivsel og handlekraft. 

Metoden bag AW Coaching består af fire, enkle trin:

  • Hvad virker allerede?
  • Hvad ønsker jeg, skal ske? – Og på hvilken måde?
  • Hvad skal der til, for at det sker?
  • Hvad er det første skridt?

 

Hvordan arbejder jeg? Grundlæggende vælger jeg at tage udgangspunkt i det, der virker i stedet for at tage udgangspunkt i det, der ikke virker – ”problemet”.

Min erfaring er, at det er langt mere behageligt og effektivt (i forhold til at nå sit ønskede mål) at lære andre, hvordan de sætter sig i en positiv tilstand, frem for at hjælpe folk af med gamle vaner og problemer ved at prøve at forstå hvorfor de overhovedet har disse.

Ofte kan du komme til at lede længe efter en forklaring, du måske ikke finder. Og hvis du endelig finder den, vil den ofte have mere teoretisk interesse end praktisk indflydelse på dit velbefindende.

AW Coaching er et forløb med træning i fokus på det, du er god til, og konkret erfaring med at det, du fokuserer på, får du mere af.

 

Metode: Min vigtigste inspirationskilde er New NLP.

Hvad er NLP?
NLP blev udviklet i 1970’erne af psykologen Richard Bandler og sprogforskeren John Grinder, som studerede en række succesrige mennesker for at finde ud af, hvordan de opnåede så gode resultater. Resultatet kaldte de Neuro Lingvistisk Programmering:

Neuro… Fordi det handler om sammenhængen mellem de input, vi får via vores fem sanser og den måde, vi lagrer disse input på i hjernen.

Lingvistisk… Fordi det handler om sammenhængen mellem sanserne og vores sprog – og hvordan vi med vores ord påvirker vores egen og andres tanker.

Programmering… Fordi vi så at sige ‘programmerer’ os selv, og fordi vi gennem enkle teknikker kan lære at ‘omprogrammere’ os selv til en ønsket forandring.

 

Hvad kan det bruges til?

New NLP er først og fremmest en række praktiske værktøjer, der kan hjælpe dig med at skabe forandringer for dig selv og andre – både privat og i dit kommende arbejde.

Gennem New NLP kan du udvikle din evne til at forstå dig selv og andre mennesker bedre. Du opnår en personlig afklaring omkring vigtige ting i dit liv, og du lærer fx at formulere mål for dig – som du rent faktisk når. Endelig kan du via New NLP begynde at udvikle nye ”strategier” i stedet for det, du måske går og kalder for ‘dårlige vaner’.