Samarbejdspartnere

  • Jeg har et tæt samarbejde med uddannelses- og konsulentvirksomheden Acuity World (www.acuityworld.dk).  I Acuity World er jeg med i en netværksgruppe af erfarne coaches, er med på konferencer og deltager i to årlige master classes ved Dr. Joseph Riggio (USA)
  • I 2016 havde jeg en opgave for en afdeling på 30 medarbejdere i SKAT i København. Opgaven bestod i trivselsfremme og reduktion i sygefraværet, som var 143 % over gennemsnittet i SKAT. Jeg designede og kørte et gruppebaseret program, som jeg kaldte ”Trivselsboost”, over fire dage på fire måneder.

Efter tre måneder var sygefraværet reduceret med en tredjedel, og efter seks måneder mere end halveret. Og trivslen, målt i omgangstone, farve i kinderne og smil, blev markant forbedret. Du kan hente reference på det hos kontorchef i SKAT, Dorthe Espenhein.

  • Til hverdag er jeg professionel coach i Københavns Kommunes beskæftigelsesindsats, hvor jeg i 2007 startede en coachindsats til sygemeldte københavnere. Sygemeldt fra job eller sygemeldt fra ledighed.

Hovedparten af de henviste er sygemeldt med stress, depression eller ”ondt i (arbejds-) livet”. Jeg afholder i gennemsnit 50 coachsamtaler og kører 6 coachbaseret gruppeforløb om måneden.

Målet er raskmeldinger/tilbage til arbejdspladsen, og jeg har rigtig gode resultater, viser feedbacken.

I coachingen er vi “hele vejen rundt” omkring både personlig livsstil og strategier i arbejdslivet for at hjælpe eller forebygge mod stress – henimod at blive “langtidsholdbar” i jobbet.